การจัดเก็บข้อมูล

ใบความรู้ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล

 

เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้ว ต้องหาวิธีการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายไป

และในขณะเดียวกันต้องสามารถค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดเก็บแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

                      1. เก็บเป็นแฟ้มเอกสาร เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระดาษ แล้วรวบรวมใส่แฟ้มแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี  จัดเก็บได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมากนัก

 

 

                      ข้อเสีย  การค้นหาข้อมูลใช้เวลานาน เอกสารอาจสูญหายหรือฉีกขาดได้ง่าย เมื่อเก็บ

นาน ๆ กระดาษจะเก่าทำให้ข้อความเลอะเลือนอ่านไม่ได้ การขนย้ายเอกสาร

ทำได้ยากเพราะมีจำนวนและน้ำหนักมาก

 

     

 

 

 

2. เก็บเป็นไม่โครฟิล์ม  ในสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างที่ใช้ในปัจจุบัน มีวิธีการนำเอกสารจำนวนหลาย ๆ หน้ามาเรียงกัน แล้วใช้กล้องถ่านเป็นฟิล์มขนาดเล็กมาก      เรียกว่า ไมโครฟิล์ม สามารถเก็บหรือซุกซ่อนไว้ได้ง่าย เมื่อนำไปใช้จะต้องใช้กล้องขยายเพื่ออ่านข้อความ หรือฉายออกมาเป็นภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. เก็บในเทปบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกเทป สามารถบันทึกข้อมูลเป็นเสียงต่างๆ ได้ เช่น   เสียงพูด เสียงเพลง เสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.4 การเก็บภาพถ่าย  โดยใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพถ่ายและข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ไว้ใช้ในการค้นคว้า อ้างอิงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกเป็นแผ่นภาพ หรือเป็นภาพดิจิตอล นำไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 เก็บเป็นวีดิทัศน์   กล้องถ่ายวีดิทัศน์ หรือวีดีโอ (Video) ซึ่งการการบันทึกนี้สามารถ

บันทึกภาพ และเสียง บันทึกภาพเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และยังกำหนดเวลาในการถ่ายทำได้ เช่น ขั้นตอนการงอกของเม็ดถั่วเขียว ถ่ายทำเมื่อเริ่มเพาะเมล็ดจนถึงการเจริญเติบโตที่มีราก

และใบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.6 เก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาแล้ว เช่น

 

 

 

 

 

 

แผ่นดิสเก็ต  เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลขนาดเล็กที่พกพาไปได้สะดวก แต่มีความจุหรือ

เก็บข้อมูลได้น้อย

 

 

 

 

About these ads
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s