วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Advertisements
โพสท์ใน วิทยาศาสตร์ | ใส่ความเห็น

ผลไม้ไทย

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การจัดเก็บข้อมูล

ใบความรู้ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล

 

เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้ว ต้องหาวิธีการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายไป

และในขณะเดียวกันต้องสามารถค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดเก็บแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

                      1. เก็บเป็นแฟ้มเอกสาร เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระดาษ แล้วรวบรวมใส่แฟ้มแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี  จัดเก็บได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมากนัก

 

 

                      ข้อเสีย  การค้นหาข้อมูลใช้เวลานาน เอกสารอาจสูญหายหรือฉีกขาดได้ง่าย เมื่อเก็บ

นาน ๆ กระดาษจะเก่าทำให้ข้อความเลอะเลือนอ่านไม่ได้ การขนย้ายเอกสาร

ทำได้ยากเพราะมีจำนวนและน้ำหนักมาก

 

     

 

 

 

2. เก็บเป็นไม่โครฟิล์ม  ในสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างที่ใช้ในปัจจุบัน มีวิธีการนำเอกสารจำนวนหลาย ๆ หน้ามาเรียงกัน แล้วใช้กล้องถ่านเป็นฟิล์มขนาดเล็กมาก      เรียกว่า ไมโครฟิล์ม สามารถเก็บหรือซุกซ่อนไว้ได้ง่าย เมื่อนำไปใช้จะต้องใช้กล้องขยายเพื่ออ่านข้อความ หรือฉายออกมาเป็นภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. เก็บในเทปบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกเทป สามารถบันทึกข้อมูลเป็นเสียงต่างๆ ได้ เช่น   เสียงพูด เสียงเพลง เสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.4 การเก็บภาพถ่าย  โดยใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพถ่ายและข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ไว้ใช้ในการค้นคว้า อ้างอิงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกเป็นแผ่นภาพ หรือเป็นภาพดิจิตอล นำไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 เก็บเป็นวีดิทัศน์   กล้องถ่ายวีดิทัศน์ หรือวีดีโอ (Video) ซึ่งการการบันทึกนี้สามารถ

บันทึกภาพ และเสียง บันทึกภาพเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และยังกำหนดเวลาในการถ่ายทำได้ เช่น ขั้นตอนการงอกของเม็ดถั่วเขียว ถ่ายทำเมื่อเริ่มเพาะเมล็ดจนถึงการเจริญเติบโตที่มีราก

และใบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.6 เก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาแล้ว เช่น

 

 

 

 

 

 

แผ่นดิสเก็ต  เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลขนาดเล็กที่พกพาไปได้สะดวก แต่มีความจุหรือ

เก็บข้อมูลได้น้อย

 

 

 

 

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น